PressebilderBukse og bass

Bukse og bass har vært et slags studioarbeid, der vi har hatt et par kommende produksjoner i tankene. Prosessen har vært motivert av ønsket om skape et rom på billedkunstens premisser, og slippe mennesket inn i dette. Vi har forsket i møtet mellom det digitale mediet og mennesket, og tvunget mennesket på plass innefor det gitte rommets betingelser. Vi var interessert i dynamikken som oppstod under disse begrensningene, og hva slags mulighet vi her fikk til å utfordre skuespillerens selvforståelse og identitet.

Teater NOR har hatt det svært morsomt underveis og håper at dette gjenspeiles i forestillingen.

Bukse og Bass er et billeddikt der mannen, skuespilleren og bassisten Øystein Sanne går inn i sitt eget dikt, og gjennom dette tar oss med inn i sin hverdag. Han deler sine tanker, opplevelser, personlige øyeblikk, og ikke minst sin tilkortkommenhet med oss. Han inviterer oss til å bivåne eller «kikke på» sitt møte med seg selv, filtrert gjennom scenerommets betingelser.

Med enkle virkemidler visualiserer han sin lengsel og sin redsel. Han viser oss avstanden mellom håp, drøm og realiteter, og hvordan denne avstanden kan være en kreativ motor for ham, både som menneske og som kunstner. Han viser oss også hvordan denne avstanden kan bli lammende.