Den umulige samtalen

«Vi vil starte en samtale som ingen har lyst til å føre.»
Thorbjørn Gabrielsen (2010)

FNs klimapanel har tatt pulsen på planeten vår og gitt den en livstruende diagnose.
En raskt voksende krise er i ferd med å snu opp ned på våre måter å forstå verden på. Det har vokst frem en trussel mot jordkloden som er så omfattende at den stiller nye krav til oss. De forskjellige fremtidsscenariene og prognosene er usikre, men har de fellestrekk at verden slik vi kjenner den i dag vil være borte om få år.

Når ble vi, med alle våre gode intensjoner og «den vellykkede demokratiske skandinaviske modellen», en av de største synderne? Og hvordan kan vi føre en samtale - og i felleskap reflektere over dette temaet uten å gli inn i en tåke av beskyldninger, tilsløring, skam og uærlighet? Og uten å stagnere i depresjon og avmakt?

Teater NOR har laget et økosystem, der de følger vannets syklus fra flytende, via damp og til is. I et fantastisk rom skaper de sitt eget Arktis, sin egen innsjø, sitt eget regnvær og sine egne skyer. Ved hjelp av levende kameraer, projektorer og vannmikrofoner, bruker de vannets form og flater, - og det metaforiske rommet som inspirasjon til å starte den store samtalen om vår felles fremtid.

I «Den umulige samtalen» forsøker de å spille ut vår vegring overfor disse spørsmålene, slik at den virkeligheten vi forsøker å unnvike kommer til syne.