PressebilderLost on purpose

Mistet med vilje – gått vill med vilje.
I Teater NORs sammenheng dreier det seg om begge deler. Vi tok tidlig av fra stien, og allerede ved første kaffepause gled kompasset ned i blåbærlyngen. Forestillingen er en syntese mellom et fysikkeksperiment, en filosofisk diskusjon og et estetisk angrep på den grammatiske formen 1. person entall.

Hvilke spørsmål kan vi stille til et menneskeliv?
Er det metafysiske "Jeget" et godt utgangspunkt for erkjennelse?
Hvordan er forholdet mellom det ytre og det indre?
Hva skal til for å utfordre vår selvforståelse?

Teater NOR har utviklet et umenneskelig rom, i håp om at det menneskelige skal komme til syne nettopp her.

Når man sender en lysstråle gjennom et prisme eller en krystall, bryter den som kjent i faste spektre. Når krystallprismer slås mot hverandre oppstår lyd, definert av størrelse, form og krystallenes kvalitet.

Teater NOR utfører disse eksperimentene live på scenen og lar refleksjonene av lys- og lydspektrene definere rommet. De forskjellige ingrediensene lever sitt eget liv, basert på fysisk, kjemisk og psykologisk lovmessighet.

Stykkets poetiske tekster er skrevet av den skotske forfatteren John Burnside. Det er også hans stemme vi hører. Musikken er komponert av Fred Jonny Berg. Anniken Greve har hjulpet til med forestillingens konseptuelle problemstillinger, og har skrevet foredraget «Et indre liv i en ytre verden».

Forestillingen er støttet av Norsk kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordland Fylkeskommune, Vestvågøy kommune og Nordnorsk kulturråd.